Koło Pszczelarzy w Bochni ,,Barć"

www.bochenscypszczelarze.pl

LEKI PRZECIWKO WARROZIE 2017

2017-03-02 21:36:32

Proszę o wpłatę i deklaracje dotyczące leków przeciwko warrozie, które chcielibyście zamówić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2017.

Zgodnie z uchwałą Zarządu pszczelarze mogą dokonywać zakupu leków w ilości o 20% większej niż wynika to z podanego na dzień 30 września 2016 roku stanu rodzin pszczelich.

Ceny leków w 2017 roku:

-Apiwarol (opakowanie na 5 rodzin)-49,00 zł

-Biowar 500 (opakowanie na 5 rodzin)-62,00zł

-Bayvarol (opakowanie na 1 rodzinę)-16,00zł

-Apiguard (opakowanie na 1rodzinę)-21,00zł

Refundacja wynosić będzie nie więcej niż 90% wartości netto zakupionych leków

Komentarze

asPenna [2022-11-14 02:53:12 ]

Avoid high inspired concentrations of oxygen When pts w h o bleomycin administration are given high inspired O2 concentrations, there is a risk of pulmonary damage and death generic name for cialis